Ordformer der ikke er med – Københavns Universitet

Bogstavlyd > Hvad søger man i? > Ordformer der ikke er med

Hvad søger man i? 

Ordformer der ikke er med

Bogstavlyds ordliste omfatter ikke ordformer med tre eller flere stavelser. Antallet af stavelser er defineret som antallet af vokaltegn i lydskriften. Det betyder at bydemåder som behandl og  bevæbn indgår på listen, selv om mange vil opfatte dem som trestavelsesord.

Den Danske Ordbog omfatter ikke egennavne som Kurt og Esbjerg. De er derfor heller ikke med på Bogstavlyds ordliste.

Af praktiske grunde omfatter Bogstavlyds ordliste kun rent alfabetiske ordformer, dvs. ordformer der udelukkende består af bogstaver. Ordlisten omfatter således ikke ordformer som A5 (hvor der indgår et tal), a-mol (hvor der indgår en bindestreg) og au pair (hvor der indgår et ordmellemrum).