Kontakt

Vi modtager gerne kommentarer og korrektioner. Skriv til:

Holger Juul
Center for Læseforskning
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Københavns Universitet Amager
Emil Holms Kanal 2 
2300 København S

juul@hum.ku.dk