Coronavirus Dansk / English

Sådan søger man – Københavns Universitet

Bogstavlyd > Sådan søger man

Sådan søger man

Fra bogstav til lyd 

Indsæt et enkelt bogstav i søgefeltet – enten ved at taste det eller ved at klikke på bogstavet i tegnvælgeren. Klik derefter på Slå op for at se bogstavets udtalemuligheder (angivet med lydskrifttegn).

Når et bogstav (fx h) er valgt, fremkommer en klikbar liste med alle "komplekse enheder" med dette bogstav. Ord som hvem og hjem indgår i søgeresultatet hvis man søger på de komplekse enheder <hv> og <hj>. men ikke hvis man søger på h som simpel bogstavenhed. Læs mere om komplekse enheder her.

Når en bogstavenhed er valgt, fremkommer der felter til venstre og højre for det centrale søgefelt. Klikker man i et af disse "nabofelter", kan man afgrænse sin søgning ved at angive en bogstavenhed der skal komme umiddelbart før eller efter bogstavenheden i det centrale søgefelt. Det er også muligt at afgrænse søgningerne med specialtegnet #, der står for ordgrænse. Søger man med # i nabofeltet til venstre og s i det centrale søgefelt, vil søgeresultatet bestå af ord der begynder med s.

Man kan kun udfylde det ene af de to nabofelter.

I søgeresultaterne vises lyde med og uden stød hver for sig, ligesom lange og korte vokaler holdes adskilt. Således skelnes de forskellige udtaler af bogstavet u i hus (u-lyd med stød), huse (lang u-lyd) og bus (kort u-lyd). Hvis man ikke er interesseret i disse forskelle, kan man markere tjekboksen Se bort fra stød og længde. Så vil søgeresultatet for bogstavet u liste alle ord med [u]-udtaler under ét; ordformerne hus, huse og bus vil således findes på en samlet liste med [u]-udtaler.