Sådan søger man

På bogstavlyd.ku.dk er der tre søgemuligheder:

Fra bogstav til lyd 

Indsæt et enkelt bogstav i søgefeltet – enten ved at taste det eller ved at klikke på bogstavet i tegnvælgeren. Klik derefter på Slå op for at se bogstavets udtalemuligheder (angivet med lydskrifttegn).

Når et bogstav (fx h) er valgt, fremkommer en klikbar liste med alle "komplekse enheder" med dette bogstav. Ord som hvem og hjem indgår i søgeresultatet hvis man søger på de komplekse enheder <hv> og <hj>. men ikke hvis man søger på h som simpel bogstavenhed. Læs mere om komplekse enheder her.

Når en bogstavenhed er valgt, fremkommer der felter til venstre og højre for det centrale søgefelt. Klikker man i et af disse "nabofelter", kan man afgrænse sin søgning ved at angive en bogstavenhed der skal komme umiddelbart før eller efter bogstavenheden i det centrale søgefelt. Det er også muligt at afgrænse søgningerne med specialtegnet #, der står for ordgrænse. Søger man med # i nabofeltet til venstre og s i det centrale søgefelt, vil søgeresultatet bestå af ord der begynder med s.

Man kan kun udfylde det ene af de to nabofelter.

I søgeresultaterne vises lyde med og uden stød hver for sig, ligesom lange og korte vokaler holdes adskilt. Således skelnes de forskellige udtaler af bogstavet u i hus (u-lyd med stød), huse (lang u-lyd) og bus (kort u-lyd). Hvis man ikke er interesseret i disse forskelle, kan man markere tjekboksen Se bort fra stød og længde. Så vil søgeresultatet for bogstavet u liste alle ord med [u]-udtaler under ét; ordformerne hus, huse og bus vil således findes på en samlet liste med [u]-udtaler.

Fra lyd til bogstav

Indsæt et enkelt lydskrifttegn i søgefeltet ved at klikke på tegnet i tegnvælgeren. Klik derefter på Slå op for at se de mulige stavemåder for den valgte lyd.

Når en lydenhed er valgt, fremkommer der felter til venstre og højre for det centrale søgefelt. Klikker man i et af disse "nabofelter", kan man afgrænse sin søgning ved at angive en lydenhed der skal komme umiddelbart før eller efter enheden i det centrale søgefelt. Det er også muligt at afgrænse søgningerne med specialtegnet #, der står for ordgrænse. Søger man med # i nabofeltet til venstre og [s] i det centrale søgefelt, vil søgeresultatet bestå af ord der begynder med lyden [s].

Man kan kun udfylde det ene af de to nabofelter.

I tegnvælgeren skelnes der mellem lyde med og uden stød, ligesom der bruges forskellige tegn for lange og korte vokaler. Ordene hus, huse og bus har alle en u-lyd der staves u – men u-lydene er forskellige. Hus vil blive fundet hvis man søger på [uˀ] (u-lyd med stød), huse vil blive fundet hvis man søger på [uː] (lang u-lyd), mens bus vil blive fundet hvis man søger på [u] (kort u-lyd).

Hvis man vil se de mulige stavemåder for alle [u]-lyde under ét, kan man markere tjekboksen Se bort fra stød og længde. Så vil søgeresultatet for [u] omfatte alle ord med [u]-lyde (uanset længde og stød) - og ordformerne hus, huse og bus vil optræde på en samlet liste med ord hvor [u]-lyde i skriften er repræsenteret af bogstavet u. 

I enkelte tilfælde indgår lyde i komplekse lydenheder. Fx udgør [dj] en kompleks lydenhed i ordet job fordi de to lyde til sammen kun svarer til et enkelt bogstav, j, i ordets stavemåde. Bemærk at ord som job indgår i søgeresultatet hvis man søger på den komplekse enhed [dj], men ikke hvis man søger på [d] og [j] som simple lydenheder. Læs mere om komplekse enheder her.

Rimordbogen

Der kan søges på ord fra Bogstavlyds ordliste.

Ordlisten omfatter desværre ikke ord med flere end to stavelser, og heller ikke egennavne som Kurt og Esbjerg.

Bøjningsformer som katte og kattens er med på listen - men ikke kattenes der har tre stavelser.

Man kan ikke søge på bogstavsekvenser og orddele der ikke udgør et helt ord (fx jerg).

Rimordbogen finder perfekte rim, dvs. at ordene har nøjagtig samme udtale fra og med den sidste trykstærke vokal i ordet. Ved sammensatte ord ligger trykket normalt på første led – sådan at rimdelen i et ord som faldskærm er -aldskærm (som kun har et enkelt rim). Her giver det flere rim, hvis man kun søger på det sidste ord i sammensætningen, skærm, hvor rimdelen er –ærm (8 rim).

Hvis et ord har flere udtalemuligheder, fx kost, giver søgeresultatet mulighed for at vælge mellem dem. Man skal blot klikke på den udtale man vil rime på.