Hvad er Bogstavlyd?

Bogstavlyd formidler viden om forholdet mellem bogstaver og lyde i dansk.

  • Med søgninger under Bogstav til lyd kan man se hvilke udtaler de enkelte bogstaver kan have – og hvor hyppigt hver udtalemulighed forekommer.
  • Med søgninger under Lyd til bogstav kan man se hvilke stavemåder de enkelte sproglyde kan have – og hvor hyppigt hver stavemulighed forekommer.
  • Bogstavlyd tilbyder desuden en Rimordbog.

Bogstavlyd kan især være et nyttigt redskab hvis man underviser eller forsker i læsning og stavning. De hyppigste udtaler/stavemåder er dem det er vigtigst at lære om – mens de sjældneste udtaler/stavemåder er dem der kan give de største vanskeligheder.

Hvis man arbejder med bestemte bogstav/lyde, kan man bruge Bogstavlyd til at finde velegnede ordeksempler.

Søgninger med Bogstavlyd tydeliggør forskellene mellem bogstavskrift og lydskrift. Derfor kan Bogstavlyd også være en hjælp hvis man vil lære at læse lydskrift.

Endelig kan rimordbogen selvfølgelig være nyttig hvis man skriver festsange.

Sådan får du det fulde udbytte

Bogstavlyd bruger samme lydskrift og udtaleangivelser som Den Danske Ordbog. Hvis man er i tvivl om lydskrifttegnenes lydværdier, kan man støtte sig til Den Danske Ordbogs oversigt over lydskrifttegn.

 

Det er en fordel at læse forklaringerne på de tekniske begreber bogstavenheder og lydenheder samt forudsigelighedsgrad.