Hvad søger man i?

Grundlaget for Bogstavlyd er en ordliste der omfatter langt de fleste en- og tostavelsesord i dansk. Der er tale om ordformer der enten findes som opslagsord i Den Danske Ordbog – eller kan afledes af disse opslagsord ved almindelig bøjning.

Bogstavlyds ordliste omfatter godt 47.000 forskellige ordformer - dels i ortografi, fx kat, dels i lydskrift, fx [kad], og dels opdelt i bogstav-lyd-forbindelser, fx k:[k] a:[a] t:[d].

Ordlisten omfatter både opslagsformer og bøjningsformer for at give et dækkende indtryk af hvilke sekvenser af bogstaver og lyde der findes i danske ord. Listen er dog begrænset til en- og tostavelsesord for at sikre en høj grad af pålidelighed i lydskrivningen af ordene, der til dels er genereret med automatiske metoder. En- og tostavelsesord udgør omkring 75 % af ordene i en typisk dansk tekst.

Når to forskellige opslagsord/bøjningsformer har samme stavemåde og udtale (fx ordformen lam, der med samme udtale kan være både et substantiv, et adjektiv og et verbum i bydemåde), er ordformen kun anført en enkelt gang på Bogstavlyds ordliste – men alle de mulige ordklasser angives.

Opgørelserne af bogstav-lyd-forbindelsers  hyppighed tager ikke hensyn til de enkelte ords hyppighed i løbende tekst. Bogstav-lyd-forbindelsen <af>:[a] forekommer kun i præpositionen af (med den gængse udtale [a]) - og har således kun en enkelt forekomst på Bogstavlyds ordliste, selv om der er tale om en meget hyppigt anvendt ordform.

For nærmere oplysninger om bestemte ordformer henvises der til opslag i Den Danske Ordbog. I Bogstavlyds søgeresultater er opslagsformer i Den Danske Ordbog klikbare og markeret med blåt.