Om bogstavenheder og lydenheder

En bogstavenhed er en skriftsproglig enhed der (som udgangspunkt) svarer til en enkelt lyd i udtalen af et ord.

De fleste bogstavenheder i danske ord består af et enkelt bogstav, som når k svarer til [k] i kat. Dansk har dog også mange eksempler på komplekse bogstavenheder: I ordet hvem udgør <hv> en kompleks bogstavenhed fordi de to bogstaver kun svarer til en enkelt lyd [v]. Tilsvarende udgør <hj> en kompleks bogstavenhed svarende til lyden [j] i udtalen af ordet hjem.

NB: Ord som hvem og hjem indgår i søgeresultatet hvis man søger på de komplekse enheder <hv> og  <hj>, men ikke hvis man søger på h som en selvstændig, simpel bogstavenhed.

En lydenhed er en udtaleenhed der (som udgangspunkt) svarer til et enkelt bogstav i et ords stavemåde. Det almindelige er at lydenheder består af en enkelt sproglyd. Lydenheder kan dog også være komplekse, nemlig når to lyde kun svarer til et enkelt bogstav – eksempelvis [dj], der svarer til bogstavet j i ordet job, og [gs], der svarer til bogstavet x i ordet taxa.

NB: Ord som job indgår i søgeresultatet hvis man søger på den komplekse enhed [dj], men ikke hvis man søger på [d] og [j] som selvstændige, simple lydenheder.

Alle ordene på Bogstavlyds ordliste er opdelt i forbindelser af bogstavenheder og lydenheder. Disse bogstav-lyd-forbindelser er så vidt muligt opstillet som forbindelser af enkelte bogstaver og lyde, fx k:[k]. Men som eksemplerne hvem, hjem, job og taxa viser, kan det være nødvendigt at opstille komplekse bogstav- eller lydenheder, når antallet af bogstaver og lyde i et ord ikke matcher hinanden.

Frem for at opstille komplekse bogstavenheder kunne man i ord som hvem og hjem vælge at sige at h'et er "stumt". Denne mulighed er valgt fra i Bogstavlyd-sammenhæng, fordi stumme bogstaver ville forsvinde helt ud af statistikken i søgninger efter lydes stavemuligheder (under Fra lyd til bogstav). Statistikken ville på den måde give indtryk af at ortografien er mindre uregelmæssig end den faktisk er.

I nogle enkelte ord forekommer der "dobbelt komplekse" bogstav-lyd-forbindelser. Det gælder i ordet vignet, som er opdelt i disse enheder: v:[v] i:[i] gn:[nj] e:[ɛ] t:[d]. Her havde det principielt været muligt at opstille forbindelserne g:[n] og n:[j] med simple enheder – men der ville her blive tale om helt exceptionelle udtalemuligheder for bogstaverne g og n, og de to bogstav-lyd-forbindelser ville kun forekomme som hinandens naboer. Derfor er der her foretrukket en opdeling med den dobbelt komplekse forbindelse gn:[nj].